top of page

TURNA ÖZEL EĞİTİM AİLESİ OLARAK VİZYONUMUZ

Özel nedenlerden dolayı özel gereksinme sahip olan bireylerin, bireysel farkındalıklarını artırıp topluma entegrasyonunu sağlamak ve hayata hazırlamaktır.

MİSYONUMUZ

Bilimsel yöntemlere uygun sınıf ortamı ve eğitim  materyalleri ile farklı gelişim gösteren çocuklarımızın ilgi yetenek ve gelişimlerine uygun doğru ve etkin eğitim  hazırlamak ve uygulamak; mutlu, özgüvenli, bağımsız ve kaliteli yaşam standartlarının temelini oluşturmaktır.

bottom of page