top of page

TURNA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

WhatsApp Image 2023-04-24 at 11.24.32.jpeg

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon derslerimizde temel amacımız bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüm yaklaşımların, bireyin seviyesine uygun olarak öğretilmesi ile toplumla etkileşim halinde ve bağımsızlaşmasını sağlamaktır.

6416860.jpg

DİL VE KONUŞMA
EĞİTİMİ

 

Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılar dahil tüm yaş gruplarında, insan iletişimini ilgilendiren bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve müdahale programını hazırlayarak ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil bozukluklarının tedavisinde etkin  bir eğitim hizmeti vermekteyiz.

2417088.jpg

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMİ 
 

Özel Öğrenme Güçlüğü, bireylerin zihinsel gelişimleri bakımından yaşıtlarıyla benzer seviyede olmalarına karşın yazma, okuma, matematik veya motor becerilerinin öğrenilmesinde ve gerçekleştirilmesinde yaşadığı güçlüklerdir. Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı altında yer alan; Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi, Dispraksi Eğitimlerini uzmanlarımız tarafından vermekteyiz.

8300714.jpg
WhatsApp Image 2023-04-24 at 09.25_edited.jpg
little-boy-having-occupational-therapy-session-with-psychologist_edited.jpg

OYUN TERAPİ

Bir çocuğun iletişim dilinin oyun olduğunu göz önüne alarak uzmanımız tarafından yürütülen oyun terapi ile çocuğun gelişimini desteklemek ve var olan problemini çözmeyi hedeflemekteyiz. 

DUYU BÜTÜNLEME EĞİTİMİ

Duyu bütünleme terapisi ile amacımız, bireyin  vücudundan ve çevreden aldığı duyu bilgisini anlamlandırıp işlemleyerek  buna uygun davranışını oluşturmasını sağlamaktır.

GRUP DERSLERİ 

Bireysel derslerimizin yanı sıra oluşturduğumuz grup etkinlik alanları ile çocuğun sadece akademik değil sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

20943993.jpg

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

Bireyin  kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmaktayız.

bottom of page